Gl. Århusvej 34, Viborg  - Ejendommen er solgt

Ejendommen
I den sydlige del af Viborg har vi i 2014 opført en ny dagligvarebutik på i alt 1.016 m², heraf 802 m² til butik og 214 m² til lager m.m. I tilknytning til butikken er der 47 m² emballagegård og 55 P-pladser.


Butikken åbnede i juni 2014.  
 

Lejere
Butikken er udlejet til Fakta med 10 års uopsigelighed for lejer og 20 års uopsigelighed for udlejer. Butikken opføres i henhold til Faktas  byggeprogram fra september 2012.

Området 

Grundarealet er beliggende i den sydlige del af Viborg by, vest for Søndersø og Sønæs direkte på Gl. Århusvej med stor synlighed for forbipasserende og tæt på Lyngvej, en "stikvej" til bl. a. Teglmarken, der er et af Viborgs større boligområder.
 

Området er under udvikling, og der blev ultimo 2011 vedtaget en strukturplan for en ny bydel "Arnbjerg" syd for Søndersø. Lokalplan nr. 421 - Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd - etape 1, ca. 375 boliger (som trafikalt betjenes fra Gl. Århusvej) forventes offentligtgjort i september 2014. I alt planlægges med 1.400 boliger svarende til ca. 3.000 indbyggere i "Arnbjerg".
 

Aktuelt planlægges der også på nabogrunden, Gl. Århusvej 20-32, opført ca. 130 lejligheder til beboelse.
 

Viborg Sygehus er i gang med en større udvidelse, knap 30.000 m², og forventes i løbet af de næste 4 år at skabe ca. 1.000 nye arbejdspladser og som følge heraf et væsentligt større antal pendlere, der vil benytte Gl. Århusvej. Derudover har Viborg Kommune flere børneinstitutioner under etablering i området.

 

Offentlige planer / forhold
Lokalplan nr. 399A - Område til butiksformål ved Gl. Århusvej.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførsel af 1.000 m² dagligvarebutik samt etablering af et ubemandet tankanlæg.

 

Billeder m.m.

Fakta_facade_2    Fakta_facade_1


   

 

Situationsplan

Situationsplan20130204

Klik for stor plan

 

Luftfoto                        Områdekort

Fakta luftfoto copy    Fakta områdekort copy

Klik for stort kort            Klik for stort kort
 

Yderligere information
For yderligere information kontakt:
PHILIPSEN Gruppen
Karina From Larsen

Til salg/ledige lejemål

EJENDOMMEN ER SOLGT
 

Ejendomstype
Erhvervsudlejningsejendom

 

Antal lejemål 
1 dagligvareforretning

 

Hovedlejer 
Fakta A/S 

 

Areal
Grundstørrelse 3.532 m²
Samlet butiksareal inkl. lager 1.016 m² 
 

Byggeår
Nyopførsel 2014

 

Energimærkning

Mrk. "A 2010" 

PHILIPSEN Gruppen - Kompagnistræde 2 - DK-8800 Viborg - Tlf.: +45 86 60 22 99 - info@philipsen.eu

Indstillinger for cookie-samtykke