Nørregade 17, Skive

Ejendommen

 facade

 
 

Ejendommen Nørregade nr. 17 er beliggende direkte på Skives bedste gågadestrøg, der udspringer fra den ældste del af Skive bymidte omkring torvet med det gamle rådhus fra 1846, hvorfra Nørregade bevæger sig mod nord. Nørregade fremstår med en række fine sammenbyggede ejendomme, der med deres varierende facadehøjder danner et uregelmæssigt og lidt bugtet forløb og med en spændende og dekorativ granitbelægning, og gennemgående vandløb danner rammerne for den godt besøgte handelsgade.

Nørregade nr. 17 ligger på hjørnet af Nørregade og Thomsensgade med ca. 20 m facade direkte mod Nørregade.

Ejendommen fremstår meget markant i gadebilledet med et arkitektonisk helstøbt facadeudtryk med et konsekvent formsprog i murværksdetaljerne, store rumhøje vinduespartier og et materialevalg, der blandt andet omfatter facader med røde blødstrøgne teglsten og en tagdækning med såvel kobberdetaljer som fint svungne, røde vingetagsten.

Indtil primo 2020 har Inspiration/Værsgo´ været lejer i ejendommen. 

Den oprindelige ejendom fra 1923 er totalrenoveret indvendigt med blandt andet etablering af en indvendig person- og varelift, der forbinder alle etageplaner med terræn for vareindlevering m.v.

 
I 1976 er der på bagsiden af ejendommen udført en mindre tilbygning på ca. 75 m². Denne tilbygning er nedrevet i forbindelse med projektets gennemførelse og erstattet af en større tilbygning i ét plan. Den nye tilbygning tilfører ejendommen et salgsareal på 250 m², hvorved det samlede salgsareal i samme niveau i gadeplan bliver på mere end 450 m². Ejendommens samlede etageareal udgør herefter i alt 777 m², der udover salgsarealet endvidere omfatter faciliteter til såvel lager som personale med kontorrum, frokoststue og diverse bade- og toiletrum.

Renoveringen af ejendommen har foruden de fysiske rammer også omfattet installation af både et nyt varmeanlæg og et nyt ventilations- og køleanlæg. Erhvervslejeaftalen med ”inspiration” indebærer bl.a., at lejemålet overdrages med alle overflader: gulve, vægge og lofter, færdiggjort til lejers brug og udført med et materialevalg og med en farveholdning, der er aftalt med lejers indretningsfirma. Der er etableret 9 parkeringspladser på ejendommen. Parkeringspladsen er beliggende inde bag nybyggede 1,2 meter højde brystningsmure, der er opført i skel mod Thomsensgade.

 

Lejere
Vakant.

Området
Nørregade er Skives bedste gågadestrøg med naboer som Normal, Bog & Idé, Sport 24, Only og apotek m.fl.

Offentlige planer / forhold/tilladelser
Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 2 – Skive by. Delområde 1.1.C1 i Skive Midtby er gældende.
Lokalplan nr. 94, Skilte og Facader i Skive bykerne af december 1993 samt Vejledning om skilte og facader i Skive bykerne – Skilte & Facader er gældende. Alle tilladelser til det her omhandlede nybyggeri på Vestergade er meddelt af Skive Kommune.
 

Billeder (Klik på billederne og se dem i større format)

  InteriørbillederInteriørbilled 2 Interiørbilleder 3

  Lager og personale

  


 


Yderligere information
For yderligere information kontakt:
PHILIPSEN Gruppen

Randi Lunddorf Lund

Til salg/ledige lejemål
Ejendommen er til salg

 

Ejendomstype

Detailhandelsejendom

Antal lejemål
1 butikslejemål

Lejere
Vakant

Areal
Grundstørrelse 1.003 m²
Samlet butiksareal 777 m²
Alle angivne arealer er incl. fælles- og adgangsarealer

Totalrenovering
2010

PHILIPSEN Gruppen - Kompagnistræde 2 - DK-8800 Viborg - Tlf.: +45 86 60 22 99 - info@philipsen.eu

Indstillinger for cookie-samtykke