EXIT 45 - NYT DETAILHANDELSOMRÅDE I NYBORG

Storebæltsvej 10, Nyborg

PHILIPSEN Gruppen har indgået samarbejde med Innovater A/S vedrørende opførelse af 15.000 m² nyt detailhandelsområde i Nyborg. Se pressemeddelelse her.

 

På denne attraktive beliggenhed med et meget højt kundegrundlag er udviklingen af et spændende detailhandelsområde med 15.000 m² nye detailhandels- og dagligvarebutikker, restauration samt mere end 350 parkeringspladser igangsat. 

 

Detailhandelsområdet ved Storebæltsvej fungerer som byport fra E20, exit 45 og ind til Nyborg bymidte og station. I 2018 blev der målt en årsdøgnstrafik på mere end 31.000 køretøjer på E20, hvoraf 13.500 køretøjer fortsætter til Nyborg ad Storebæltsvej.


Lokalplan nr. 302 for etablering af et aflastningsområde på ejendommen blev endeligt vedtaget den 26.05.2020. Lokalplanen giver mulighed for at opføre i alt 20.700 m² ny bebyggelse, heraf 15.000 m² til butiksformål.

 

Området
Det meget velbesøgte område ved Storebæltsvej har gennemgået en markant udvikling og omfatter i dag dagligvarebutikker, fastfoodrestauranter, Circle K og et helt nyt transportcenter på grundarealerne lige overfor. 

 

I hjertet af Nyborg ligger Nyborg Marina, som de seneste år har gennemgået en betydelig udvikling.

 

Derudover er Nyborg Slot i øjeblikket genstand for en omfattende restaurering og udbygning og genåbner i 2023. Hele slotskvarteret vil herefter være af enestående karakter i Europa.


Oversigtsbillede

Nyborg - Oversigtsbillede


Matrikelkort

Nyborg - Matrikelkort


 

Beliggenhedskort

Nyborg, Storebæltsvej 10 - Beliggenhedskort

 

Yderligere information
For yderligere information kontakt:
PHILIPSEN Gruppen
Karina From Larsen

Ejendomstype
Projektejendom


Areal
Grundareal: 41.340 m²


Eksisterende bygningsareal:
Bygning 1: 18.330 m²
Bygning 2: 48 m²

 

Byggeår (eksisterende bebyggelse)
Opførelses- og om-/tilbygningsår:
Bygning 1: 1961 / 2002
Bygning 2: 2004

PHILIPSEN Gruppen - Kompagnistræde 2 - DK-8800 Viborg - Tlf.: +45 86 60 22 99 - info@philipsen.eu

Indstillinger for cookie-samtykke