Nørregade 3, Nyborg  - Ejendommen er solgt

Ejendommen
Ejendommen er i 2012 blevet gennemgribende ombygget og istandsat, og der er opført ny facade mod såvel Nørregade samt Rådhuset.

Stueetagen er ombygget og indrettet til én stor butik inkl. personale- og lagerfaciliteter på i alt 1.470 m² til H&M Hennes & Mauritz. Butikken åbnede den 11. oktober 2012.

De resterende 535 m² i stueetagen samt 161 m² på 1. sal er nyistandsat i 2013 og udlejet til Nyborg Kommune.

Lejere
Butikken er udlejet til H&M Hennes & Mauritz. De to  kontorlejemål samt handicaptoilet er udlejet til Nyborg Kommune.

  

Området
Ejendommen er beliggende på Nørregade i Nyborg (et af byens to gågadestrøg) lige ved siden af Rådhuset og overfor Sportsmaster.

 

Der er gode tilkørsels- og adgangsforhold til ejendommen via den offentlige parkering på hhv. Nørrevoldgade og Torvet.

 

Offentlige planer / forhold
Lokalplan nr. 142 med tilhørende supplement til lokalplan nr. 142 er gældende for området.

 

Området er udlagt til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, offentlige og kulturelle formål, boliger samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker. 

 

Billeder

Nyborg facade mod Nørregade  Nyborg facade mod Rådhuset 1

 

Yderligere information
For yderligere information kontakt:
PHILIPSEN Gruppen
Karina From Larsen

Til salg/ledige lejemål
EJENDOMMEN ER SOLGT

 

Ejendomstype
Detailhandelsejendom

Antal lejemål
1 butikslejemål

2 kontorlejemål

1 boliglejemål

1 handicaptoilet


Hovedlejer
H&M Hennes & Mauritz

BBR-arealer
Grundstørrelse 2.019 m²
Bruttoetageareal

2.527 m²

Ombygning og Byggeår
Opførelsesår:   1971

Ombygningsår: 2012

PHILIPSEN Gruppen - Kompagnistræde 2 - DK-8800 Viborg - Tlf.: +45 86 60 22 99 - info@philipsen.eu

Indstillinger for cookie-samtykke