Køb, udvikling og salg af attraktive ejendomme til boliger og detailhandel

PHILIPSEN Gruppens forretningsgrundlag er at købe, udvikle og sælge bæredygtige ejendomme indrettet til boliger og detailhandel, overalt i Danmark, og altovervejende i mellemstore og større danske vækstbyer.

Vi har mangeårig erfaring med at tilføre de mest attraktivt beliggende ejendomme nye kvaliteter og kompetencer. Ligesom vi hele tiden sikrer os, at ejendommene lever op til den fremtidige udvikling og efterspørgsel i markedet, med henblik på at garantere en rentabel investering på lang sigt.

Gennem ny- og ombygninger, en forudgående og grundig dialog med lejerne, en konstant fokus på såvel fysiske som arkitektoniske kvaliteter og en optimering af lejernes forhold i videste forstand, skaber vi grundlaget for en markedsdrevet værdiforøgelse og individuel værditilvækst i vore ejendomme.

Et af PHILIPSEN Gruppens specialer er ombygning og renovering af ældre ejendomme, der tilføres ny teknologi og opdateres energimæssigt med respekt af bygningernes oprindelige arkitektur og atmosfære.

PHILIPSEN Gruppen er således en specialiseret udviklings- og servicevirksomhed, hvis forretningskoncept er rettet mod resultatskabende udvikling af fast ejendom baseret på markedsindsigt, synergi og nytænkning.

PHILIPSEN Gruppen - Kompagnistræde 2 - DK-8800 Viborg - Tlf.: +45 86 60 22 99 - info@philipsen.eu

Indstillinger for cookie-samtykke