Ramsherred 37-39, Aabenraa - Ejendommen er solgt

Ejendommen
Ejendommen Ramsherred 37-39 er en meget markant og charmerende gågadeejendom, der efter et større nybyggeri og en række ombygningersarbejder medio november 2012 åbnede med en stor H&M butik.

Der er opført ny bebyggelse på ca. 1.700 m², som er sammenbygget med forhusene mod Ramsherred. Forhusene mod Ramsherred er bevaret og renoveret for at fastholde det eksisterende, smukke facadeudtryk mod gågaden.

Den nye bebyggelse er opført i 3 etager, hvor den underste etage fremstår som parterre mod Ramsherred. I bygningens 2 nederste etager er der etableret butik til H&M Hennes & Mauritz, mens der i den øverste etage er opført personalefaciliteter for H&M Hennes & Mauritz.

I butikkens åbningstid er der passage mellem Ramsherred og Skrænten via indvendige rulletrapper mellem parterre og stueetage i butiksarealet.

Derudover er der etableret nye personale- og lagerfaciliteter til TDC i stueplan samt tagterasse for såvel erhverv som boliger.

 

Lejere
Butikkerne er udlejet til H&M Hennes & Mauritz og TDC.

 

Området
Området må betragtes som den absolut bedste placering i Aabenraa bymidte med Føtex og P-pladserne på den ene side og den mest attraktive gågadestrækning på den anden.

 

Offentlige planer / forhold
Lokalplan nr. 49 er gældende for ejendommen.

 

Området er udlagt til cityformål og kan bl.a. anvendes til butikker, kontorer, restauranter, offentlige formål og boliger m.m.

 

Billeder

R39 Facade HM 1   R39 Facade HM 2

 

R37-39 Skrænten 1   R37-39 Skrænten 2

 

R37-39 Skrænten 3   R39 HM rulletrappe

 

Yderligere information
For yderligere information kontakt:
PHILIPSEN Gruppen
Karina From Larsen

Til salg/ledige lejemål
EJENDOMMEN ER SOLGT


 Ejendomstype
Detailhandelsejendom

Antal lejemål
2 butikslejemål
5 boliglejemål


Hovedlejer
H&M Hennes & Mauritz

Areal
Grundstørrelse 1.223 m²


Samlet erhvervsareal  2.198 m²

 

Bruttoetageareal

i alt 2.541 m²

Om- og nybygning

2012

 

Præmieret byggeri

Borgerne i Aabenraa har 

tildelt ejendommen prisen "Borgernes Favorit".

Aabenraa Kommune og Billedkunstrådet uddelte i forbindelse med Arkitekturprisen 2013 diplom og rosende omtale til ejendommen.

 

Læs mere om præmieringen her

 

 

PHILIPSEN Gruppen - Kompagnistræde 2 - DK-8800 Viborg - Tlf.: +45 86 60 22 99 - info@philipsen.eu

Indstillinger for cookie-samtykke